erika

erika

Samtal med Jody Hoffer Gittell:

Kollaborativ intelligens. Betydelsen av samarbete över organisatoriska gränser och hur vi skapar förutsättningarna för det. Tid: 24 augusti 2023 klockan 14–17. Kvällen fortsätter med sommarfest. Plats: Hos Indea, Munkbron 7 i Stockholm, eller via Zoom. Länk skickas vid anmälan. OSA:…

Samtal med Roland Paulsen:

Riskens befrielse. Varför oro och riskfokus kan vara en tröst för den meningsskapande människan av idag.  Tid: 28 november 2022 klockan 13–15.30  Plats: Zoom. Länk skickas vid anmälan OSA: Anmäl dig till info@indea.se eller telefon 072–722 27 06