Erica Wright

 • Team-, organisations- och ledningsgruppsutveckling 
 • Processledning och pedagogisk utveckling
 • Coachning och handledning (individuellt och grupp)

Jag processleder, handleder och utbildar medarbetare och chefer, både enskilt och i grupp. Jag jobbar upplevelsebaserat med stadig teoretisk förankring. Jag vill främja uppdragsgivarens egen utvecklingsförmåga och lärandelust.

Jag ger ofta pedagogiskt designstöd till kunder med eget utvecklingsansvar, t ex intern-och externkonsulter, kompetensutvecklare, projektledare och chefer. Ofta i nya typer av insatser där organisationen tillsammans behöver orientera i komplexitet. Det kan handla om att utforma kompetensinsatser, nya arbetssätt i ledningsgruppen, projektverksamhet över gränser, mer välfungerande möten, train-the-trainers, organisationsförändringar mm.

På INDEA ansvarar jag för och leder vårt utvecklingsprogram i processledning (INDEA Lärlabb).

Det bästa med mitt jobb:
Att se individer, grupper och organisationer bli tryggare och bättre rustade att driva sina egna utvecklingsfrågor. Att människor hittar sin röst, glädje och påverkansmöjlighet att skapa värde på sina arbetsplatser.
Min bakgrund:

Organisationskonsult och pedagogisk utvecklare. 

Utbildning: Beteendevetare, organisationspedagog (Master i pedagogik) och Kaospilot.

Egen chefserfarenhet, tidigare på Stanford University.

Idag programansvarig och delägare på INDEA AB

Bland mina kunder:
 • Göteborgs stad
 • Stockholms stad
 • Sweco
 • Region Skåne
 • Skara och Sundsvalls kommun
 • ICA skolan
 • Göteborgs Universitet
 • SMHI
 • Vårdförbundet
 • Statens museer för världskultur
Uppdragsgivare om Erica:
”Indea (Erica och Alan) bidrog med sin kunskap och engagemang till att det blev två bra heldagar med hela avdelning myndighet inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad under 2022. Det krävdes lyhördhet och förmåga att arbeta agilt för att ro detta i hamn. Totalt var vi över 200 personer vid varje tillfälle, det var inte ett helt lätt uppdrag att få med alla i processen.”

Utanför jobbet

Jag älskar att skapa, att vara i ett flöde där resultatet moduleras fram eftersom. Då känner jag mig vital och levande. På fritiden skapar jag annat än på jobbet, t ex konst av olika slag. Här försöker jag skapa något slags tredimensionellt tovat djur med ögon. Är det en val? Eller en älg kanske? Vi får väl se vad det blir.

Mer om Erica

Ursprungligen från Umeå. Tre barn, en make, två katter. Har ett stort samhälls – och miljöengagemang. Tycker om rött vin, mörk choklad och att simma. 

Vi på Indea: