Håkan Eriksson

  • Effektivt ledningsgruppsarbete
  • Rådgivning/coaching till chefer
  • Verksamhetsutveckling och kulturförflyttning

Jag arbetar med att förena utveckling av verksamheter med utveckling av de individer som skapar verksamheternas resultat. Min övertygelse är att endast ledare och medarbetare som drivs av egen vilja kan ge det lilla extra som är skillnad mellan det fantastiska och det ordinära.

Ett kärnområde för mig har då blivit att utveckla ledarroller som passar dagens och framtidens kvalificerade specialister. Genom ett moget och värderingsstyrt ledarskap kan vi skapa resultatinriktade och hållbara organisationskulturer. Här är ledningsgruppers effektivitet och professionalism ofta en nyckelfaktor.

I uppdrag med att utveckla organisationers kultur förenar jag arbetet med värderingar, ledaren som förebild och visioner som attraherar.

Varaktiga förändringar sker bara genom uthålligt vardagsarbete. Genom att arbeta mycket nära och ”gå armkrok” med organisationens ledare skapar jag metoder för att långsiktigt utveckla såväl människan som prestationerna.

Det bästa med mitt jobb:
Att få uppleva att tuffa krav och stark utveckling för verksamhetens framgång går att förena med arbetsglädje, professionell utveckling och balans i livet för både chefer och medarbetare.
Min bakgrund:

Jag har under mitt yrkesliv växlat mellan eget chefskap och konsultarbete med fokus på chefens utmaningar, under vissa perioder parallellt. Jag har 20 års egen chefserfarenhet, varav 8 år som chef inom statlig myndighet.

Jag är legitimerad psykolog och startade min yrkesbana som psykolog inom akutpsykiatri och inom skolans värld.

Bland mina kunder:
  • Stockholms stad
  • Göteborgs stad
  • CAB Group
  • Elkraft Sverige
  • Gavlefastigheter
  • Folkhälsomyndigheten
  • Statens fastighetsverk (SFV)
Uppdragsgivare om Håkan:
”Uppskattar att Håkan kan behärska att både vara operativ och strategisk. Han har en förmåga att växla mellan det på ett bra sätt. Han är ärlig. Han håller inte alltid med mig vilket känns bra och trovärdigt. Har har varit med länge och är erfaren, det märks.”

Utanför jobbet

Även om jag bor i Sveriges bästa stad, alltså Uppsala, så klappar mitt hjärta lite extra för min hembygd, Sörmland och sjön Tisnaren. Där är jag bland annat ordförande i en ekonomisk förening köpt en gård och utvecklar ett fint fritidsområde.

Mer om Håkan

Resande har varit ett stort intresse under hela mitt liv, först i fantasin och sen i verkligheten. Gärna med en ryggsäck och till olika världsdelar.

Vi på Indea: