Katarina Billing

 • Team-, ledningsgrupps- och organisationsutveckling
 • Förändringsledning, konflikthantering och coaching
 • Processledning och utbildning.

Det relationella och kommunikativa ledarskapet är min specialitet då jag är både utbildad psykolog och journalist. Jag arbetar med att utveckla tillit och stärka samarbetskulturer som ger bättre resultat, samt skapar förändring, lärande och arbetsglädje. Det gör jag genom dialogen, som jag ser som den viktigaste arenan för lärande.

Jag har själv varit chef och drivs av det humanistiska synsättet att svaret alltid finns hos klienten och dess organisation. Ledarskap för mig är inte att finna det rätta svaret, utan att finna sitt rätta svar. Detta uppstår ofta i en process där vi balanserar olika dilemman, och vågar hantera polariteter som: trygghet – förändring, självbestämmande – beroende etc. 

Under 25 år har jag lett ca 3-5 längre utbildningsprogram för chefer per år, coachat ledare och utvecklat grupper. 

Jag är en van processledare som kan stötta och utmana en grupp utifrån vad som händer i rummet. Dessutom har jag en rik arsenal av metoder och teori som kan hjälpa grupper att ta sig vidare i olika situationer – Det finns inget så praktiskt som en god teori (Lewin). 

Mina främsta karaktäristika är; närvaro, inlyssnande, empati, energi, struktur och interpersonellt mod.

Jag arbetar gärna med människor som vill göra skillnad på olika sätt, tex för miljön, demokratin, hälsan eller för ökad inkludering.

Jag har skrivit två böcker i ledarskap: Steg mot tillit (2016) och Du spelar roll. Om rollens betydelse i ledarskapet (2018). De speglar två stora fokus jag har i mitt arbete.  Kontakta mig vid intresse.

Det bästa med mitt jobb:
Att arbeta för att skapa rum för reflektion och relation. Rum i vilka det finns plats för olika uttryck; för inkludering, kontakt och nyfikenhet. Där människor kan känna sig sedda och hörda. Och individer, grupper och organisationer finner vägar framåt, dvs Handlingsutrymme och Hopp. 
Min bakgrund:

Legitimerad psykolog i arbetslivets psykologi samt handledar- och journalistexaminerad.

 • Under 10 år lett Sveriges längsta program för erfarna ledare i MiL
 • Chef och i högsta ledningen för en större ledarutvecklingsorganisation
 • Internationell ledarutvecklare i Shanghai, Kina
 • Projektarbeten inom EDI (Equality, Diversity, Inclusion) i stark forskarmiljö inom medicin samt inom Tellus på Lunds Universitet. 
 • Psykologiska bedömningar inom Executive Search
Bland mina kunder:
 • Universitet: Lunds, Malmö, Umeå, Chalmers & SLU
 • Migrationsverket
 • Afa försäkring,
 • Göteborgs- & Malmö Stad
 • Region Skåne
 • Gleerups Utbildning
 • Atea
Uppdragsgivare om Katarina:
Ett av Katarinas stora företräden är att hon – utifrån vart gruppen tar vägen i sina resonemang och funderingar – plockar fram teorier och undervisar och inspirerar utifrån dessa, samtidigt som hon ledigt går mellan övningar och släpper in gruppens reflektioner. Det skapar en fin balans mellan att själv testa metoder, reflektera och få en koppling till relevant teori/vetenskap/forskning. En annan är att jag tryggt kan utsätta gruppen för ganska mycket i Katarinas regi, just för jag är trygg med att alla individer fångas upp om oväntade reaktioner blossar upp, så att gruppen eller enskilda inte lämnas i ett för omskakat eller utsatt läge.”

Utanför jobbet

Jag brinner för att gå från ett mera personcentrerat sätt att arbeta till ett mera systemcentrerat. Ett där rollen, uppdraget och målen är fokus för att struktur, kultur och beroenden oftare avgör vad som sker än vi ibland vill se. Där vi tar hänsyn till komplexiteten i våra utmaningar i stället för att förenkla. Därför utvecklar jag mig ständigt inom dessa kunskapsområden. 

Mer om Katarina

På fritiden trivs jag bäst med en bok eller framför ett konstverk. Båda inspirerar mig ofta till att se tillvaron på nya sätt. Jag använder gärna bilder och litteratur i mina insatser för att hjälpa oss att tänka förbi oss själva. 

Art is a sign of sanity (Bourgeois). 

Vi på Indea: