Alan Wright

  • Team-, organisations- och ledningsgrupputveckling 
  • Ledarskapsutbildning
  • Handledning (individuellt och grupp)

Jag har mångårig erfarenhet av att processleda, handleda och utbilda medarbetare och chefer, både enskilt, i grupp och i utbildningsprogram. Jag bidrar till klarhet, öppenhet och utrymme för viktiga samtal. Jag säkerställer att alla röster blir hörda och att man tillsammans hittar vägar fram.

Just nu ger jag t ex en utbildning för handledare på 1177 Inera AB och handleder chefer i Socialtjänsten och Region Gävleborg. Jag har också uppdrag med ledningsgruppsutveckling.

Jag ger öppna utbildningar och utvecklingsprogram i processledning och aktionsmetoder (INDEA Lärlabb).

Det bästa med mitt jobb:
Möjligheten att möta människor i en situation där de får en välbehövlig paus från sitt görande och en möjlighet att förstå sitt sammanhang och sin egen roll. Och får genuint tankeutbyte med kollegor. 
Min bakgrund:

Organisationskonsult.
Utbildning: leg psykolog och psykodramatiker. Särskilt förkovrat mig i SCT (systemcentrerad teori) och 20 års erfarenhet av scenisk framställning i arbetslivet. Tidigare drev jag och Erica Wright Plunge AB, numera delägare i INDEA AB. 

Bland mina kunder:
  • Socialtjänsten i Stockholm
  • ASIH
  • Göteborg stad Räddningstjänster
  • 1177 Inera AB
  • Region Gävleborg 
Uppdragsgivare om Alan:
”Alan är fenomenal på att skapa en varm och trygg stämning i en grupp. Han är också bra på att skapa lärande i aktivitet, på golvet, och utforska vårt sammanhang i rummet. Rummet fylls ofta av skratt och man känner sig klokare. Jag får med mig en bild och inriktning för hur jag kan jobba vidare.”

Utanför jobbet

En favoritsysselsättning: utomhusäventyr med barnen. 

Mer om Alan

Älskar att vara i skogen, snickra och jaga en tennisboll. Tycker också om Storytel och att laga mat med hörlurarna på.

Vi på Indea: