Alan Wright

  • Team-, organisations- och ledningsgrupputveckling 
  • Ledarskapsutbildning
  • Handledning (individuellt och grupp)

Jag har mångårig erfarenhet av att processleda, handleda och utbilda medarbetare och chefer, både enskilt, i grupp och i utbildningsprogram. Jag bidrar till klarhet, öppenhet och utrymme för viktiga samtal. Jag säkerställer att alla röster blir hörda och att man tillsammans hittar vägar fram.

Just nu ger jag t ex en utbildning för handledare på 1177 Inera AB och handleder chefer i Socialtjänsten och Region Gävleborg. Jag har också uppdrag med ledningsgruppsutveckling.

Jag ger öppna utbildningar och utvecklingsprogram i processledning och aktionsmetoder (INDEA Lärlabb).

Det bästa med mitt jobb:
Möjligheten att möta människor i en situation där de får en välbehövlig paus från sitt görande och en möjlighet att förstå sitt sammanhang och sin egen roll. Och får genuint tankeutbyte med kollegor. 
Min bakgrund:

Organisationskonsult.
Utbildning: leg psykolog och psykodramatiker. Särskilt förkovrat mig i SCT (systemcentrerad teori) och 20 års erfarenhet av scenisk framställning i arbetslivet. Tidigare drev jag och Erica Wright Plunge AB, numera delägare i INDEA AB. 

Bland mina kunder:
  • Socialtjänsten i Stockholm
  • ASIH
  • Göteborg stad Räddningstjänster
  • 1177 Inera AB
  • Region Gävleborg 
Uppdragsgivare om Alan:
”Alan är fenomenal på att skapa en varm och trygg stämning i en grupp. Han är också bra på att skapa lärande i aktivitet, på golvet, och utforska vårt sammanhang i rummet. Rummet fylls ofta av skratt och man känner sig klokare. Jag får med mig en bild och inriktning för hur jag kan jobba vidare.”

Utanför jobbet

Mer om Alan

Älskar att vara i skogen, snickra och jaga en tennisboll. Tycker också om Storytel och att laga mat med hörlurarna på. Samt att vinterbada med mina två yngsta barn i Söderbysjön. 

Vi på Indea: