Zenita Toftgård

 • Team-, organisations- och ledningsgruppsutveckling
 • Ledarskapsutbildning
 • Förändring och utveckling

Jag processleder och utvecklar ledare, team och organisationer sedan 2009. Jag coachar chefer och ledare, samt föreläser i ledarskap på Stockholms universitet. Jag tror på människans och organisationens inneboende potential och vill medverka till att förmågan kommer fram och blommar ut.

Mitt fokus är kommunikation och utveckling utifrån ett systemiskt perspektiv och synsätt, allt påverkar och hänger samman i en helhet. Jag använder upplevelsebaserade metoder för att tydliggöra individens ansvar för det gemensamma uppdraget, här-och-nu och framåt.

Jag bidrar till en lärande miljö för att inspirera och skapa förutsättningar till både arbetsglädje och verksamhetsnytta.

Det bästa med mitt jobb:
Det bästa med mina uppdrag är att tillsammans med andra få möjlighet att utveckla livskraftiga organisationer med sunda relationer. Att skapa förutsättningar att mötas, ”Jag & Du” och tillsammans hitta gemensamma vägar framåt som ger energi, tillväxt och affärsnytta.
Min bakgrund:

Organisationskonsult

Ledarskapsutbildare

Tidigare erfarenhet som Marknadschef och VdUtbildning; MSc Gestalt in Organisations, Organisationspsykologi. Gestaltakademin i Skandinavien/University of Derby, England

Bland mina kunder:
 • Atea (It- företag)
 • Tullverket
 • Vetenskapsrådet
 • Mittuniversitetet
 • SWECO
 • KI
 • AFA försäkring
 • Tieto
Uppdragsgivare om Zenita:
”Zenita är fantastisk på att skapa en atmosfär där alla vågar öppna sig och bjuder in till samtal som både är svåra och utvecklande. Hon kommer med kloka inspel och vågar utmana normer och tankar utan att det blir konstlat. Hon redogör för teorier på ett enkelt och logiskt sätt som gör det enkelt att ta till sig och hon är en fantastisk coach. Zenita har i väldigt stor utsträckning bidragit till ett klokare och mer reflekterande ledarskap hos oss.”

Utanför jobbet

Jag och Vega. En klok liten Dvärgschnauzer som hjälper mig att hålla i gång, fokusera och balansera.

Mer om Zenita

Har arbetat som mentor för unga chefer. Hjälpt till med uppstart av rehabilitering för människor som drabbats av cancer tex: Ung Cancer, Samtalsgrupper för kvinnor med Carolina Welin på Masesgården.

Vi på Indea: