Thomas Krook

 • Strategisk förflyttning
 • Ledningsgruppsutveckling
 • Ledarutveckling

Jag arbetar med att stödja ledare i organisationer som vill skapa tydlig skillnad. Det kan handla om företag som behöver ta en ny marknadsposition, eller som behöver anpassa sin organisation till nya behov, krav eller förutsättningar. Oavsett behovet, så är mitt bidrag att utveckla och stödja ledares förmåga att genomföra den önskade förändringen.

Jag är även styrelseledamot i Sveriges Managementkonsulters styrelse, SMK. SMK, är en branschorganisation som företräder managementkonsultföretagen och dess konsulter samt bidrar till utveckling av branschen. 

De senaste två åren har jag deltagit i ett projekt på Swedish Standards Institute, där vi tar fram en ny standard för ledningsgrupper.

Det bästa med mitt jobb:
Jag brinner för att skapa konkreta och mätbara resultat i organisationer där min medverkan är ett märkbart bidrag till den önskade utvecklingen.
Min bakgrund:

Jag är från början civilekonom och har under mitt yrkesliv vidareutbildat mig framförallt inom beteendevetenskap och organisationsteori.

Bland mina kunder:
 • Nordea
 • Polisen
 • Colorama
 • Göteborg Energi
 • Vaggeryds kommun
 • Göteborgs stad
 • Migrationsverket
 • FOI
Uppdragsgivare om Thomas:
”Thomas förmedlar trygghet. Han är så kunnig i det han gör att han kan fånga upp en boll eller en fråga om vad som helst. Medlemmarna i ledningsgruppen fick snabbt förtroende för honom. Thomas skapar förutsättning för det jag vill uppnå. Han har en oerhörd kunskap, är snabbtänkt, har väldigt hög kompetens och är entusiastisk fast han varit med så länge, det är imponerande.”

Utanför jobbet

Att vara frivillig sjöräddningsman är mitt sätt att kombinera intresset för båtar, samhällsengagemang och att verkligen kunna hjälpa människor i besvärliga situationer

Mer om Thomas

Jag är otroligt attraherad av att lära mig nya saker vilket har gjort att jag provat det mesta. På senare år har dock tre passioner blivit tydliga. Bergen, havet och musiken.

Vi på Indea: