Stina Martvall

 • Ledningsgruppsutveckling och teamutveckling
 • Utvecklingsprogram för såväl chefer som medarbetare
 • Processledarträning

Utvecklingsarbetet tar ofta sin början i ledningsgruppen, som med sin potential till påverkan och förändring i organisationen, har en nyckelroll i allt utvecklingsarbete. Ett nära partnerskap med chefen för ledningsgruppen är en förutsättning för att insatsen ska få effekt och såväl min uppdragsgivare som jag själv ska känna motivation för uppdraget.  

Att tillsammans med kunder designa utvecklingsprogram som är tätt kopplade till vardag och verksamhet är ett stimulerande arbete. Med stöd av forskning kring ”Transfer of training” och kontinuerlig metareflektion och lärande skapa ett program som består av lärtillfällen med gruppen såväl som träning i vardagen. Med stöd av handfasta metoder och verktyg är det både roligt och utmanande att stötta individer och grupper att utveckla sitt samarbete och partnerskap. 

Jag arbetar också gärna med processledarträning för interna stöd- och utvecklingsenheter. Att bistå ”interkonsulter” i utvecklingen av ett strategiskt förhållningssätt och att utveckla ett starkt partnerskap med interna uppdragsgivare.Jag brinner också för att utveckla och förbättra mötesarenor av alla de slag och ser förbättringen av desamma som en hävstång i ett modernt arbetsliv där vi lägger en stor del av vår arbetstid på att delta i möten. Hur skapar vi effektiva, meningsfulla och kreativa möten som tillvaratar allas kunskap och potential?

Det bästa med mitt jobb:
Jag tycker mycket om att i dialog och kreativa processer med såväl kunder som kollegor uppleva hur både jag och andra genom ”lagom ovanliga” sätt att arbeta utvecklas i stunden och skapar gemensamma resultat.
Min bakgrund:

Organisationspsykolog

Personalvetare

Utbildning: Linjen för Personal och arbetslivsfrågor, Psykologprogrammet, leg psykolog.

Jag var år 2000 med och grundade företaget Provins fem, där jag fram till 2022 verkade som delägare och organisationspsykolog.

Bland mina kunder:
 • MSB
 • Sveriges Radio
 • Chalmers
 • PostNord
 • Lärarförbundet
 • Göteborgs Universitet
 • Ramböll
 • Solna Stad
Uppdragsgivare om Stina:
”Jag har under flera år arbetat med Stina Martvall i olika ledarutbildningar. Anledningen till att jag verkligen gillar att arbeta med Stina är att hon är oerhört kompetent och har en trygghet i allt hon gör. Detta kombineras med en öppenhet och nyfikenhet som gör att vi verkligen kan jobba tillitsfullt tillsammans i varje enskild leverans. Vi har kul när vi arbetar tillsammans och jag har lärt mig mycket av Stina. Måste också lägga till att hon har en unik förmåga att kombinera sitt process-tänk med vad som händer i rummet och anpassa sig efter det. Jag kan varmt rekommendera Stina Martvall!”

Utanför jobbet

Mer om Stina

En dröm jag haft har varit att bygga mitt eget hus. För 6 år sedan köpte vi ett skal (väggar, tak och golv) i Stockholms skärgård som stått tomt i 40 år och började vårt projekt. Det går långsamt framåt, är superroligt och ibland tålamodsprövande. Jag trodde det skulle ta 5 år, men tror nu att det kommer att ta 10, om det någonsin blir färdigt…

Vi på Indea: