Anna Orbe

 • Kulturförflyttning
 • Effektiva team med komplexa utmaningar
 • Samverkan över organisationsgränser

I drygt 20 år har jag arbetat som senior organisationskonsult, fr a i uppdrag utifrån behov av att utveckla arbetsmiljö och resultat genom lednings- och kulturförflyttning.  

Uppdragen omfattar oftast utveckling av ledningsmodeller, ledningsgruppsutveckling, förändringsledning, ledarutveckling, individuell chefscoaching samt stöd till att bygga effektiva team. 

Jag bidrar till förmåga hos mina kunder till egen fortsatt utveckling. Kännetecknande för mitt arbetssätt är att sätta mig in i kundens verksamhet, att sortera och förenkla komplexa sammanhang samt skapa en avspänd, tänkande miljö, där alla vill vara med och bidra.

Det bästa med mitt jobb:
Att i nära samarbete med min uppdragsgivare komma till den situation, där motivation och tillit växer och där alla upplever och vet sin viktiga del i helheten. Då kultur och struktur stödjer varandra. När det är roligt att gå till jobbet, dvs när lärande, innovation och utveckling är en del av vardagen.
Min bakgrund:

Chefserfarenhet: medicinsk chef, kvalitets- och utvecklingschef IT bolag, kompetenschef och projektchef

Konsultutbildning

Master in Science och forskarutbildning

Påbyggnadsutbildningar i beteendevetenskap och ledarskap

Författare

Bland mina kunder:
 • Myndigheten för delaktighet (MFD)
 • CAB Group
 • Länsstyrelsen Värmland, EU-projekt Yrkesväg
 • Sveriges Ingenjörer
 • Energimarknadsinspektionen (EI)
 • Göteborgs stad, ÄVO
 • Halmstand kommun (KLF)
 • Rikshem
 • Skånes Universitetssjukhus (SUS)
 • Statens fastighetsverk (SFV)
 • Ericsson
Uppdragsgivare om Anna:
”Anna, du säger inte vad jag vill höra, du säger vad jag behöver höra.” 

Utanför jobbet

Bild på mig vid bokreleasen av ”Hela Barnet”.
Boken beskriver min mammas yrkesmässiga livsverk.

Att skriva den tillsammans med min älskade mamma har varit stort.

Mer om Anna

Författare till böckerna ”Change – en liten bok om ett stort ämne” och ”Hela Barnet – bäckendysfunktion kopplad till ADHD och Torticollis”.

Vi på Indea: