Urban Zakrison

  • Utveckling av individ, grupp och organisationsutveckling
  • Utveckling av ledarskap 
  • Utveckling av uppdrags-/affärsförståelse

Jag har sedan 2006 bidragit till individers, gruppers och organisationers utveckling. Jag utgår ifrån, eller definierar tillsammans med uppdragsgivare, både ett tydligt nuläge och ett tydligt önskat läge för den aktuella insatsen. Verktygslådan för att göra den önskade förflyttningen anpassas alltid utifrån behov och situation. De verktyg som används är forskningsbaserade och ligger i framkant. 

Att få vara med och skapa nya insikter kring syfte och behov för utveckling samt ge verktyg och bidra till vilja att genomföra det som möjliggör förflyttning i rätt riktning är min drivkraft.Att en positiv och engagerande miljö är goda förutsättningar för all form av lärande är min övertygelse och en tydlig ambition i mitt arbete.

Det bästa med mitt jobb:
Att få vara med på resan när individer, grupper eller organisationer samlar sin kraft och fokuserar den i en tydlig riktning mot det uppsatta önskade läget.
Min bakgrund:

Organisationskonsult

Ledarskapsutvecklare

Lärare, handledare och examinator, IHM Business School

Ledarerfarenhet: Försäljningschef och VD

Utbildning: Ekonomutbildning, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Bland mina kunder:
  • Statens Fastighetsverk
  • Lantmäteriet
  • Polismyndigheten
  • Renova Miljö AB
  • Swecon AB
  • IHM Business School
Uppdragsgivare om Urban:
”Det fungerade direkt med Urban. Han var snabb och duktig på att känna in vår företagskultur. Han upplevs inkännande och flexibel. Hade stor förmåga att anpassa sig till åhörarna. Mot mig var han vänlig, snabb i sin återkoppling, kompetent och inlyssnande. Måste också ge honom att han tagit fram ett hållbart upplägg för oss och vårt behov.”

Utanför jobbet

På min fritid njuter jag av att få spendera tid och göra upplevelser med familjen och vänner. Att få ny kraft genom resor, lite äventyr och goda relationer gör att det enklare att kunna ge full av energi på jobbet.

Mer om Urban

Uppskattar att röra på mig och utmana mina egna mentala och fysiska gränser. Det får gärna vara bland berg, på havet eller i skogen, årstid spelar ingen roll. För mig finns det en kraft i att ta mig ut och ta ut mig.

Vi på Indea: