Verksamhetsutveckling

Indea arbetar ständigt med verksamhetsutveckling genom att utveckla metoder och modeller för förankring och involvering i stora förändringsprojekt.

Processledning

Alla på INDEA är skickliga processledare. Förmågan att leda en utvecklingsprocess är en framgångsfaktor för alla ledare. Du kan utveckla din processledarkompetens genom INDEAs processledarutbildning.

Medarbetarutveckling

Våra organisationer utformas idag mer och mer som öppna system med flytande gränser och arbetet sker oftare i projektform och genom nätverksbyggande. Detta ställer krav på ett ansvarstagande och självständigt medarbetarskap.  

Ledningsutveckling

Vår utgångspunkt är alltid att stärka våra kunders egna förmåga – oavsett om det gäller en person eller en hel organisation. När INDEA arbetar med ledningsutveckling står tolkning och förståelse för ledningsuppdraget högt på agendan.
Vi på Indea stödjer Läkare Utan Gränser och skänker pengar för att hjälpa dem minska spridningen av ebola!
Vi på Indea stödjer Rädda Barnens arbete med flyktingkatastrofen!

Vi hjälper företag med verksamhetsutveckling.

Vi ger våra kunder strategiska råd och praktisk hjälp så att de kan ta vara på möjligheter, lösa problem och nå önskade resultat.

Bland våra kunder finns såväl konkurrensutsatta företag, monopol i förändring och offentlig verksamhet under hårt tryck. Vi hjälper dem med utmaningar kring kunderbjudande, ledarskap, medarbetarengagemang och ändamålsenliga strukturer. Läs mer om våra uppdrag.

Vår kompetens spänner från mätningar och uppdragstolkning till förändringsledning och kompetensutveckling. Utveckling av strukturer som möjliggör hållbar utveckling blir pricken över alltihop. Våra konsulter har erfarenheter från företagsledning, marknadsutveckling och politiskt styrda organisationer. Vi på INDEA jobbar med verksamhetsutveckling så som processledning, coaching, medarbetarutveckling, ledningsutveckling samt organisationsutveckling.  Läs mer om våra tjänster.

Resultat skapas av människor. Så har vi sammanfattat vår utgångspunkt och detta är något vi verkligen brinner för. Det är genom samtal om uppdrag och strategier som medarbetarnas förståelse och attityder kan utvecklas på ett sätt som skapar framgång. Vi är övertygade om att människors potential frigörs genom involvering och delaktighet.

Kontakta oss:

Stockholmskontoret
08-410 422 00

Öppna utbildningar:

Göteborgskontoret
031-10 05 35

Våra tjänster:

Vi stödjer Rädda Barnens arbete med flyktingkatastrofen

Vi på Indea har valt att skänka pengar till Rädda Barnen och deras jobb med flyktingkatastrofen.

We support Save the Children!

Radda barnensave the children120x240

 

Fler nyheter→

Insikt genom uppdragsförståelse

All handling utgår från en tanke och en känsla. Detta betyder att insikter genom nya fakta leder till ett nytt tänkande och nya känslor vilket möjliggör ett nytt agerande. Vi bidrar till ökad insikt genom att alltid lägga stort fokus på att skapa förståelse för sammanhanget och uppdraget.

Delaktighet genom dialog

Den som görs delaktig vill bidra, och den som inte är delaktig förhåller sig passiv eller tar en roll som motarbetare. För oss går vägen till delaktighet genom dialoger runt förutsättningar, mål, strategier och uppdraget. Dialogen är, som vi ser det, förutsättning för det ömsesidiga lärandet och dess hörnstenar är reflektionen och utforskandet.

Ansvar genom tillit

Den som är motiverad tar ansvar. Motivation skapas genom begripliga och meningsfulla uppgifter. Att bli visad tillit och bli bemött med respekt och skapar ett ansvarstagande. Vi bidrar genom att tydliggöra roller och befogenheter och ett ständigt arbete med ett uppskattande och respekterande förhållningssätt.

Våra Kunder

Akademiska sjukhuset
Akademikerförsäkring
Arbetsförmedlingen
Askersunds kommun
Atea Sverige
Bolagsverket
Botkyrka kommun
Brandkontoret
Colorama
CAB Group
Domstolsverket
ESF-rådet
Folkpartiet Liberalerna
Folkspel i Sverige
Folktandvården Stockholms läns AB
Forte
Gävle kommun
Göteborgs stad
Göteborgsregionens kommunalförbund
Havs- och Vattenmyndigheten
IHM Business School
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Jordbruksverket
Karolinska Institutet
KTH
Kumla kommun
Landstinget Västernorrland
Lantmännen Maskin
Lantmäteriet
Lastberget konferens
Laxå kommun
Lidköpings kommun
Lindesbergs kommun
Länsstyrelsen i Västra Götalands Län
MSB
Naturvårdsverket
Norstedts Juridik
Riksbyggen

Region Skåne
Riksbyggen
Sjöfartsverket
Skanska Sverige
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län
SMHI
Specialpedagogiska Skolmyndigheten
Stadsdelsförvaltningen i Västra Göteborg
Stockholms läns landsting
Svensk Travsport
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Ingenjörer
Swecon Anläggningsmaskiner AB
Taxi Göteborg Ekonomisk Förening
Trav och galopp
Unizon
Uppsala Stift
VINNOVA
Vänersborgs kommun
Ängelholm kommun
Örebro kommun