Organisationsutveckling

Indea arbetar ständigt med organisationsutveckling genom att utveckla metoder och modeller för förankring och involvering i stora förändringsprojekt.

Processledning

Alla på INDEA är skickliga processledare. Förmågan att leda en utvecklingsprocess är en framgångsfaktor för alla ledare. Du kan utveckla din processledarkompetens genom INDEAs processledarutbildning.

Medarbetarutveckling

Våra organisationer utformas idag mer och mer som öppna system med flytande gränser och arbetet sker oftare i projektform och genom nätverksbyggande. Detta ställer krav på ett ansvarstagande och självständigt medarbetarskap.  

Ledningsutveckling

Vår utgångspunkt är alltid att stärka våra kunders egna förmåga – oavsett om det gäller en person eller en hel organisation. När INDEA arbetar med ledningsutveckling står tolkning och förståelse för ledningsuppdraget högt på agendan.

Ledningsgrupputveckling

Vi utvecklar ledningsgrupper utifrån svensk forskning (MTAM). och utifrån teorin om relations koordinering (Jody Hoffer Gittell). Då skapas en tydlighet kring ledningsgruppens uppdrag, avgörande strukturer och inte minst en ökad samverkan mellan funktioner i organisationer.

Förändringsledning

All förändring möter motstånd. Vi är dock övertygade om att människor blir engagerade i förändring om de blir tillräckligt involverade. Involvering vässar utvecklingsprojektet, ökar chansen att lyckas och gör förändringen hållbar över tid.

Vi hjälper företag med verksamhetsutveckling.

Vi ger våra kunder strategiska råd och praktisk hjälp så att de kan ta vara på möjligheter, lösa problem och nå önskade resultat.

Bland våra kunder finns såväl konkurrensutsatta företag, monopol i förändring och offentlig verksamhet under hårt tryck. Vi hjälper dem med utmaningar kring kunderbjudande, ledarskap, medarbetarengagemang och ändamålsenliga strukturer. Läs mer om våra uppdrag.

Vår kompetens spänner från mätningar och uppdragstolkning till förändringsledning och kompetensutveckling. Utveckling av strukturer som möjliggör hållbar utveckling blir pricken över alltihop. Våra konsulter har erfarenheter från företagsledning, marknadsutveckling och politiskt styrda organisationer. Vi på INDEA jobbar med verksamhetsutveckling så som processledning, coaching, medarbetarutveckling, ledningsutveckling samt organisationsutveckling.  Läs mer om våra tjänster.

Resultat skapas av människor. Så har vi sammanfattat vår utgångspunkt och detta är något vi verkligen brinner för. Det är genom samtal om uppdrag och strategier som medarbetarnas förståelse och attityder kan utvecklas på ett sätt som skapar framgång. Vi är övertygade om att människors potential frigörs genom involvering och delaktighet.

Kontakta oss:

Telefonnummer
08-410 422 00

Öppna utbildningar:

Telefonnummer
031-10 05 35

Våra tjänster:

INDEA ömsar skinn…

Efter många fina år tillsammans börjar några av INDEAs seniorkonsulter med ålderns rätt att planera för att på sikt arbeta lite mindre. Det betyder att vi välkomnar nya kolleger!

Om du:

  • Har aktuell erfarenhet av att arbeta konsultativt med organisations- och ledningsutveckling.
  • Delar vårt systemiska förhållningssätt.
  • Uppskattar hög grad av flexibilitet och ansvarstagande.
  • Driver sälj-, utvecklings- och leveransprocesser med eget ansvar.
  • Gillar att jobba i konsultteam.
  • Har en relevant akademisk utbildning

… så är du varmt välkommen att kontakta vår Konsultchef Ann Malmsten, 0708-20 55 95 ellerann.malmsten@indea.se

Fler nyheter→

Insikt genom uppdragsförståelse

All handling utgår från en tanke och en känsla. Detta betyder att insikter genom nya fakta leder till ett nytt tänkande och nya känslor vilket möjliggör ett nytt agerande. Vi bidrar till ökad insikt genom att alltid lägga stort fokus på att skapa förståelse för sammanhanget och uppdraget.

Delaktighet genom dialog

Den som görs delaktig vill bidra, och den som inte är delaktig förhåller sig passiv eller tar en roll som motarbetare. För oss går vägen till delaktighet genom dialoger runt förutsättningar, mål, strategier och uppdraget. Dialogen är, som vi ser det, förutsättning för det ömsesidiga lärandet och dess hörnstenar är reflektionen och utforskandet.

Ansvar genom tillit

Den som är motiverad tar ansvar. Motivation skapas genom begripliga och meningsfulla uppgifter. Att bli visad tillit och bli bemött med respekt och skapar ett ansvarstagande. Vi bidrar genom att tydliggöra roller och befogenheter och ett ständigt arbete med ett uppskattande och respekterande förhållningssätt.

Våra Kunder

Akademiska sjukhuset
Akademikerförsäkring
Ale kommun
Arbetsförmedlingen
Askersunds kommun
Atea Sverige
Bolagsverket
Brandkontoret
CAB Group
ESF-rådet
Liberalerna
Folkspel i Sverige
Folktandvården Stockholms läns AB
Gävle kommun
Göteborgs stad
Göteborgsregionens kommunalförbund
Havs- och Vattenmyndigheten
IHM Business School
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Jordbruksverket
Karolinska Institutet
Kristinehamns kommun
KTH
Kumla kommun
Landstinget Västernorrland
Lantmännen Maskin
Lantmäteriet
Lastberget konferens
Laxå kommun
Lidköpings kommun
Lindesbergs kommun
Länsstyrelsen i Västra Götalands Län
MSB
Målerifakta
Naturvårdsverket
Norstedts Juridik
Norrköpings kommun

Region Skåne
Riksbyggen
Sigtuna kommun
Sjöfartsverket
Skanska Sverige
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län
SMHI
Specialpedagogiska Skolmyndigheten
Stadsdelsförvaltningen i Västra Göteborg
Statens konstråd
Stockholms läns landsting
Stockholms stad
Svensk Travsport
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Ingenjörer
Swecon Anläggningsmaskiner AB
Söderhamns kommun
Taxi Göteborg Ekonomisk Förening
Trav och galopp
Uppsala Stift
Vara kommun
VINNOVA
Vårdförbundet
Vänersborgs kommun
Värnamo kommun
Ängelholm kommun
Örebro kommun