Tor Wennerberg

 • Team-, ledningsgrupps- och organisationsutveckling
 • Förändringsledning, konflikthantering och coaching
 • Processledning och utbildning. 

Jag hjälper individer, grupper och organisationer att utvecklas och transformeras. Jag har mångårig erfarenhet av alla typer av insatser som ryms inom området organisationsutveckling, och utgår i alla mina uppdrag från systemteorins insikter om hur mänskliga system utvecklas och vad som kan hindra deras utveckling.

Jag arbetar med ledningsgrupps- och teamutveckling, coaching, konfliktlösning, relationell koordinering och organisationsutveckling, med särskilt fokus på hur utveckling av tillit människor emellan gör oss kollektivt intelligenta. I alla mina genomföranden strävar jag efter att bidra till ett fördjupat, långsiktigt lärande för mina kunder.

Jag är även verksam som föreläsare, författare och skribent, bland annat i Modern Psykologi, Psykologtidningen och Dagens Nyheter, och har skrivit böckerna Vi är våra relationer och Själv och tillsammans, båda utgivna av Natur och Kultur. 

Det bästa med mitt jobb:
Är att på handfasta sätt hjälpa grupper – och i förlängningen deras organisationer – att utvecklas. Det upphör aldrig att fascinera mig hur mycket som händer med oss människor när vi är i grupp, både på gott och ont. Tillitsfulla gruppsammanhang frigör människors kreativa potential som ingenting annat, och därför blir det särskilt betydelsefullt för organisationer att skapa ett långsiktigt lärande om den mänskliga samarbetsförmågans förutsättningar, om vilken jordmån den behöver för att kunna spira och gro. När denna kollektiva förmåga vattnas och får luft och ljus får vi alla tillgång till en av människans viktigaste källor till upplevelse av mening: att arbeta tillsammans med andra i en strävan att uppnå viktiga gemensamma mål. 
Min bakgrund:

Legitimerad psykolog, organisationspsykolog, processledare. Skribent, författare, föreläsare. Tidigare erfarenhet av kliniskt psykologarbete och journalistik. 

Bland mina kunder:
 • Kungliga Operan
 • AMF Pension
 • Statskontoret
 • MSB
 • Sveriges Television
 • Sveriges Lärare
 • Stockholms stad
 • Svenska Röda Korset
Uppdragsgivare om Tor:
”Samarbetet med Tor har haft betydande och bestående värde i vårt organisatoriska förändringsarbete genom åren. Han har gett oss värdefulla verktyg och begrepp som nu lever kvar som självklara i våra verksamheter.  Konsultationerna med Tor har i väsentlig utsträckning bidragit till att förbättra organisationskulturen rakt igenom koncernens alla led. Vi ger de allra varmaste rekommendationer till anlitande av Tor Wennerberg som organisationspsykolog”.

Utanför jobbet

På fritiden spelar jag tennis – denna fantastiska sport, en outsinlig källa till frustration och glädje – så ofta jag har möjlighet. 

Mer om Tor

Förutom arbete med grupper och organisationer tycker jag mycket om att skriva och föreläsa, och särskilt att få till synergieffekter genom att hitta ämnen för artiklar som kan ge nya infallsvinklar på arbetslivets psykologi.

Vi på Indea: